Tha an làrach - lìn againn ga thogail. / Under constructiondachaigh
home


clasaichean
classes

na meadhanan
the media

tachartasan
events

buidhnean
organisations

ionnsachadh
learning

leabhraichean
books

music

mu ar deidhinn
about us

an logo againn
our logo

leig fios
contact us
                         Ceòl


Meanbh - Clàran

Mill a h - uile Rud

'S e MIll a h - uile Rud còmhlan-ciùil ròc-puing a th' ann. Tha iad às Na Stàitean Aonaichte 's a' stèidheachadh faisg air Seattle.

Chlàraich iad a' chiad meanbh - chàr aca, "Ceàrr ", ann an 2004. Èist ri "Dè Mu a Dheidhinn " aig Download.com (faidhle MP3)Eile

Aig Cridhe Ar Ciùil
Tha an làrach - lìn seo a' cruinneachadh còmhla na facail agus clàraidhean bho cuid dhe na seinneadairean as fheàrr a th' ann an Alba an - diugh.
© Janice Chan 2005